STAALON CHERALFIINA

  • INT CH FIN CH EE CH LV CH LT CH

STAALON CHERALFIINA

Pedigree For: Parents: Grand Parents: Great Grand Parents: Great Great Grand Parents:
FIN CH. PESKI KOIRA SF187325/78
TIKKI (84) TIKKI (84)
ANIK
RISUKARHIN ÄIJÖ RISUKARHIN ÄIJÖ
  • Hips: B/A
PESKI MYRKKY
RISUKARHIN TUISKU RISUKARHIN TUISKU
  • Hips: A/A
KANELI
ORSO-FARM PALSA ORSO-FARM PALSA
  • Hips: B/C
NORD CH. LECIBSIN HURRAA
HERMANNI FIN CH HERMANNI
INT CH, NORD CH. TILHKU
ORSO-FARM RUNO FIN CH, EUV-91 ORSO-FARM RUNO
  • Hips: C/C
ORSO-FARM CEMMO
ORSO-FARM INKKU ORSO-FARM INKKU
ORSO-FARM BIHCA
STAALON CHERALFIINA INT CH FIN CH EE CH LV CH LT CH STAALON CHERALFIINA
  • Hips: A/A
PESKI MUSTE FI CH PESKI MUSTE
NOPPE (84)
PESKI PILKKI
STAALON RAIKULIPOIKA STAALON RAIKULIPOIKA
  • Hips: A/A
FI CH PIKIASLAK
STAALON MELLA
LECIBSIN HYRRÄ
STAALON SENSAATIO STAALON SENSAATIO
  • Hips: B/B
VIHERVAARAN ORPA FI CH VIHERVAARAN ORPA
NUVVUS MATTAS FIN CH NUVVUS MATTAS
  • Hips: B/B
NORD CH METTÄNPEIKON NALLE
PIEFLA
  • Hips: B/B
PESKI NAAPPU
ORVOKKI
NIIKKU